You are here

Współpraca z Siemens


W dniu 08.05.2017 przedstawiciele WBNS odbyli spotkanie robocze z firmą Siemens. Spotkanie dotyczyło opracowania wspólnej koncepcji budowy mikrosieci zasilającej w energię elektryczną i cieplną Kampus Wóycickiego. W projekcie przewiduje się wykorzystanie paneli fotowoltanicznych, procesów kogeneracji, magazynowania energii oraz zastosowanie pomp ciepła. Oprócz wymiaru komercyjnego planowana mikrosieć będzie również spełniać funkcje dydaktyczne dla studentów IŚ WBNS na I i II stopniu studiów. Planowane przedsięwzięcie będzie unikatowe w skali Europy Środkowo-Wschodniej.

Kategoria: