You are here

WBNS w Panelu Ekspertskim Urzędu Marszałkowskiego

Na zaproszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika władze WBNS w dniu 29 marca wzięły udział w spotkaniu ekspertskim dotyczącym realizacji prac zmierzających do podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko. W panelu ekspertskim znaleźli się także m.in. specjaliści z Politechniki Warszawskiej, SGGW, Uniwersytetu Warszawskiego i WIOŚ.

Kategoria: