You are here

Współpraca z Włochami i Francją

Efektem nawiązanej współpracy dr hab. inż. Piotra Matyjasiaka, prof. UKSW z Dipartimento di Bioscienze, Università degli Studi di Milano, Milano, Italy oraz z Laboratoire d’Ecologie, Systématique et Evolution, CNRS UMR 8079, Université Paris-Sud, Orsay Cedex, France są dwie bardzo wysoko notowane publikacje:

  • Matyjasiak P., Rubolini D., Romano M., Saino N. (2016). No short-term effects of geolocators on flight performance of an aerial insectivorous bird, the Barn Swallow (Hirundo rustica). Journal of Ornithology 157: 653–661 (DOI 10.1007/s10336-015-1314-2).
  • Pap P.L., Osváth G., Aparicio J., Bărbos L., Matyjasiak P., Rubolini D., Saino N., Vágási C.I., Vincze O., Møller A.P. (2015). Sexual dimorphism and population differences in structural properties of barn swallow (Hirundo rustica) wing and tail feathers. PLoS ONE 10(6): e0130844 (doi:10.1371/journal.pone.0130844).

Serdecznie gratulujemy!

Kategoria: