You are here

Inżynierowie WBNS będą pracować nad poprawą stanu środowiska w Chinach

Z inicjatywy WBNS UKSW podpisał trójstronną umowę współpracy z Wydziałem Nauk o Środowisku i Inżynierii Yanshan University oraz ZJK Ruixin Environmental Protection Engineering Co., Ltd. w Chinach. Celem współpracy jest realizacja wspólnych projektów naukowo-badawczych, wymiana studentów i kadry naukowej oraz utworzenie Centrum Technologii Inżynierii Środowiska. Zakres wspólnych prac będzie obejmował zagadnienia związane z oczyszczaniem ścieków, uzdatnianiem wody, oczyszczaniem powietrza, unieszkodliwianiem odpadów przemysłowych oraz rekultywacją terenów zdegradowanych. Centrum Technologii Inżynierii Środowiska, powstanie w parku przemysłowym w mieście Zhangjiakou w Chinach i będzie odpowiedzialne za tworzenie instalacji pilotażowych, produkcję oraz wdrożenia przemysłowe wyników prowadzonych badań. W przyszłości będzie możliwe także odbywanie praktyk i staży dla studentów kierunku Inżynierii Środowiska.

UKSW jest jedyną uczelnią w Polsce, która na mocy porozumień uruchomi tego rodzaju Centrum Technologii za granicą mając jednocześnie możliwość natychmiastowych wdrożeń przemysłowych.

Kategoria: