You are here

Interesariusze zewnętrzni

Interesariusze zewnętrzni:

 • Arcelor Mittal Warszawa sp z. o.o.
 • Biegły sądowy z zakresu antropologii i antroposkopii
 • BYŚ - Wojciech Byśkiniewicz
 • Grupa ENERIS
 • Instytut Ochrony Środowiska – PIB
 • Justanika Usługi archeologiczne
 • Kampinoski Park Narodowy
 • KAWA.SKA Sp. z o. o.
 • Mazowiecka Agencja Energetyczna
 • Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi 
 • Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska
 • SGS Polska sp z.o.o. 
 • TϋV NORD Polska sp z.o.o.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polish