You are here

Pełnomocnicy Dziekana

Koordynator Dziekana ds. komunikacji i promocji
mgr Katarzyna Szydłowska
 

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji
mgr Sylwia Chacińska-Boruta
 

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z pracodawcami (wydziałowy koordynator ds. współpracy
z pracodawcami na kierunku Biologia oraz Inżynieria Środowiska)
dr inż. Andrzej Długoński
 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku Inżynieria Środowiska
dr inż. Bartłomiej Macherzyński
 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku Biologia
dr Paweł Rusin
 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk pedagogicznych
dr Paweł Rusin
 

Pełnomocnik Dziekana ds. programu ERASMUS+
dr hab. inż. Piotr Matyjasiak, kierunek Biologia
dr inż. Damian Panasiuk, kierunek Inżynieria Środowiska
 

Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratoriach CLNP
mgr Ewa Kicińska
 

Pełnomocnik Dziekana ds. laboratoriów CLNP
dr Maciej Fuszara
 

Pełnomocnik Dziekana ds. mediów społecznościowych
mgr Katarzyna Szydłowska
mgr Sylwia Chacińska-Boruta

 

Undefined