You are here

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy i promocji: dr inż. Dominik Wojewódka (pełnomocnictwo od 6.11.2019 r. do odwołania)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. obsługi systemu POL-ON w zakresie konferencje, nagrody, projekty naukowe, efekty praktyczne, stopnie dr i dr hab: dr inż. Bartłomiej Macherzyński (pełnomocnictwo od 12.04.2018 r. do odwołania)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. sprawozdawczości w OSF: dr Piotr Kiełtyk (pełnomocnictwo od 12.04.2018 r. do odwołania)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z pracodawacami (wydziałowy koordynator ds. współpracy z pracodawcami na kierunku Biologia oraz Inżynieria Środowiska): dr Joanna Nieczuja-Dwojacka (pełnomocnictwo na czas od 18.09.2018 r. do odwołania)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku Inżynieria Środowiska: dr inż. Bartłomiej Macherzyński (pełnomocnictwo na czas od 01.10.2018 r. do odwołania)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku Biologia: dr Paweł Rusin (pełnomocnictwo na czas od 01.10.2018 r. do odwołania)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. koordynacji działalności naukowo-badawczej i współpracy międzynarodowej: dr hab. inż. Piotr Matyjasiak, prof. UKSW (pełnomocnictwo na czas od 01.10.2018 r. do odwołania)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk pedagogicznych: dr Artur Baranowski (pełnomocnictwo na czas od 01.10.2018 r. do odwołania)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. programu ERASMUS +:
prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska kierunek Biologia (pełnomocnictwo na czas od 01.10.2018 r. do odwołania)
dr inż. Damian Panasiuk kierunek Inżynieria Środowiska (pełnomocnictwo na czas od 6.11.2019 r. do odwołania)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratoriach CLNP: mgr Ewa Kicińska (pełnomocnictwo na czas od 15.10.2017 r. do odwołania)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. laboratoriów CLNP: dr Maciej Fuszara (pełnomocnictwo na czas od 01.10.2018 r. do odwołania)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. mediów społecznościowych: mgr Sylwia Chacińska-Boruta (pełnomocnictwo na czas od 6.11.2019 r. do odwołania)

 

Menedżer bibliografii z upoważnieniem i zadaniem wprowadzania oraz zatwierdzania afiliacji publikacji autorstwa/ współautorstwa pracowników WBNS w systemie POLON oraz Polskiej Bibliografii Naukowej: dr inż. Damian Panasiuk (funkcja na czas od 01.10.2018 r. do odwołania)

 

Undefined