You are here

Komisje wydziałowe i przedstawiciele WBNS w komisjach uczelnianych

PRZEDSTAWICIELE WBNS W KOMISJACH UCZELNIANYCH:

 • Komisja ds. organizacyjno-regulaminowych - prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska
 • Komisja ds. kadr naukowych i odznaczeń - prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska
 • Komisja ds. mienia i finansów - dr inż. Dorota Andrzejewska
 • Uniwersytecka Komisja Wyborcza - prof. dr hab. Rafał Miłaszewski
 • Komisja ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej - dr inż. Dominik Wojewódka
 • Komisja odwoławcza ds. nauki i kadr naukowych -  dr hab. Wojciech Gawlikowicz, prof. uczelni
 • Komisja dyscyplinarna dla studentów - dr hab. inż. Piotr Matyjasiak, prof. uczelni
 • Odwoławcza komisja dyscyplinarna dla studentów - dr Joanna Nieczuja-Dwojacka
 • Komisja dyscyplinarna dla doktorantów - prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska
 • Odwoławcza komisja dyscyplinarna dla doktorantów - dr hab. inż. Marek Kloss, prof. uczelni
 • Komisja ds. jakości kształcenia - dr Małgorzata Wszelaka-Rylik, prof. uczelni
 • Komisja Etyki i Bioetyki - prof. dr hab. Krzysztof Turlejski; dr hab. Alicja Budnik, prof. uczelni; dr hab. inż. Piotr Matyjasiak, prof. uczelni
 • Odwoławcza Komisja Etyki i Bioetyki - dr Paweł Rusin
 • Komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich - dr hab. Wojciech Gawlikowicz, prof. uczelni; dr Paweł Rusin
 • Komisja rekrutacyjna - dr hab. Wanda Kłopocka, prof. uczelni
 • Rada Studium Języków Obcych - dr Artur Baranowski
 • Rada Biblioteczna - dr hab. inż. Piotr Matyjasiak, prof. uczelni
 • Rada Naukowa Wydawnictwa Naukowego UKSW - dr hab. inż. Piotr Matyjasiak, prof. uczelni
 • Rada Programowa Uniwersytetu Otwartego UKSW - dr Artur Baranowski

 

KOMISJE WBNS:

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 • Prof. uczelni dr hab. Alicja Budnik - przewodnicząca komisji od roku ak. 2017/2018
 • Prof. dr hab. Marian Sułek
 • Prof. uczelni Dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik
 • Dr inż. Andrzej Długoński
 • Dr hab. Piotr Ceryngier
 • Dr inż. Monika Kisiel
 • Aleksandra Radwańska, studentka 
 • Marcin Ptaszyński, student

KOMISJA DS. OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH, NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH:

 • Prof. uczelni dr hab. Wojciech Gawlikowicz - przewodniczący
 • Prof. uczelni dr hab. Jerzy Romanowski
 • Prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska
 • Prof. uczelni dr hab. inż. Marek Kloss
 • Dr hab. Piotr Ceryngier
 • Dr inż. Krystian Kurowski

WYDZIAŁOWA KOMISJA DYDAKTYCZNA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA:

 • Dr inż. Paweł Jelec - przewodniczący
 • Prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
 • Prof. uczelni dr hab. Wojciech Gawlikowicz
 • Dr inż. Bartłomiej Macherzyński
 • Dr inż. Monika Kisiel
 • Dr inż. Dominik Wojewódka
 • Paulina Kozłowska, student

WYDZIAŁOWA KOMISJA DYDAKTYCZNA NA KIERUNKU BIOLOGIA:           

 • Prof. uczelni dr hab. inż. Marek Kloss - przewodniczący
 • Prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska
 • Dr hab. prof. uczelni Anita Kaliszewicz
 • Dr inż. Piotr Kiełtyk
 • Dr Monika Fajfer
 • Joanna Góra, student

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ WSPÓŁPRACY KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ:

 • Prof. uczelni dr hab. inż. Piotr Matyjasiak - przewodniczący
 • Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
 • Prof. dr hab. Marian Sułek
 • Prof. uczelni dr hab. Wanda Kłopocka
 • Dr inż. Damian Panasiuk
 • Dr inż. Dominik Wojewódka

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

 • Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski - przewodniczący
 • Prof. dr hab. Marian Sułek - z-ca przewodniczącego
 • Dr Justyna Marchewka-Długońska - sekretarz
 • Mgr Ewa Bogurad
 • Aleksandra Radwańska, student

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA DLA STUDENTÓW:

 • Bartłomiej Makówka - przewodniczący komisji
 • Filip Bednarczyk – wiceprzewodniczący
 • Dr hab. Anita Kaliszewicz, prof. uczelni – wiceprzewodniczący
 • Dr Paweł Rusin
 • Aleksandra Radwańska, studentka
 • Michał Dołęgowski, student
 • Aleksandra Gross, studentka
 • Anna Wolf, studentka

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA:

 • Prof. uczelni dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik - przewodnicząca
 • Dr hab. Piotr Ceryngier - z-ca przewodniczącej
 • Dr inż. Damian Panasiuk - pełnomocnik ds. internetowej rejestracji kandydatów
 • Bartłomiej Makówka, student
 • Mgr Ewa Bogurad - sekretarz

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. ORGANIZACYJNYCH I FINANSOWYCH:

 • Prof. uczelni dr hab. Wanda Kłopocka - przewodnicząca
 • Prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
 • Dr Maciej Fuszara
 • Dr inż. Agnieszka Poniatowska
 • Mgr Ewa Kicińska

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. KADR NAUKOWYCH I ODZNACZEŃ:

 • Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski - przewodniczący
 • Prof. uczelni dr hab. Wojciech Gawlikowicz
 • Dr hab. Piotr Ceryngier
 • Dr inż. Agnieszka Poniatowska

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. WYDAWNICZYCH:

 • Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
 • Dr inż. Krystian Kurowski

             

Undefined