You are here

Inżynieria Środowiska

KIEROWNIK KIERUNKU DR INŻ.  BARTŁOMIEJ MACHERZYŃSKI

Zakład Chemii Środowiska

dr hab., prof uczelni

 Małgorzata Wszelaka-Rylik - kierownik

m.wszelaka-rylik@uksw.edu.pl

prof. dr hab.

Marian W. Sułek

m.sulek@uksw.edu.pl

mgr

Ewa Kicińska

e.kicinska@uksw.edu.pl

Zakład Technologii Energetycznych

dr hab.,
prof. uczelni

Wojciech Gawlikowicz - kierownik

w.gawlikowicz@uksw.edu.pl

dr inż.

Paweł Jelec

p.jelec@uksw.edu.pl

dr inż.

Krystian Kurowski

k.kurowski@uksw.edu.pl

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej i Gospodarki Odpadami

dr inż.

Dominik Wojewódka - kierownik

d.wojewodka@uksw.edu.pl

dr inż.

Dorota Andrzejewska

d.andrzejewska@uksw.edu.pl

dr inż. Agnieszka Poniatowska a.poniatowska@uksw.edu.pl
dr inż. Andrzej Długoński a.dlugonski@uksw.edu.pl
dr inż. Bartłomiej Macherzyński b.macherzynski@uksw.edu.pl

Zakład Monitoringu Środowiska

dr inż.

Monika Kisiel

m.kisiel@uksw.edu.pl

Zakład Ekonomii i Zarządzania Środowiskiem

dr inż.

Damian Panasiuk - kierownik

d.panasiuk@uksw.edu.pl

prof. dr hab. inż.

Rafał Miłaszewski

r.milaszewski@uksw.edu.pl

 

Undefined