You are here

Rada Wydziału

 1. Dr hab. Jerzy Romanowski, prof. uczelni - przewodniczący
 2. Prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
 3. Prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska
 4. Prof. dr hab. Marian Sułek
 5. Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
 6. Dr hab. Alicja Budnik, prof. uczelni
 7. Dr hab. Wojciech Gawlikowicz, prof. uczelni
 8. Dr hab. Anita Kaliszewicz, prof. uczelni
 9. Dr hab. inż. Marek Kloss, prof. uczelni
 10. Dr hab. Wanda Kłopocka, prof. uczelni
 11. Dr hab. inż. Piotr Matyjasiak, prof. uczelni
 12. Dr hab. Justyna Nowakowska, prof. uczelni
 13. Dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik, prof. uczelni
 14. Dr hab. Piotr Ceryngier
 15. Dr inż. Monika Kisiel
 16. Dr inż. Bartłomiej Macherzyński
 17. Dr Joanna Nieczuja-Dwojacka
 18. Dr inż. Agnieszka Poniatowska
 19. Dr inż. Dominik Wojewódka
 20. Dr Maciej Fuszara
 21. Anna Gizińska, student
 22. Paulina Kozłowska, student
 23. Michał Leśkiewicz, student
 24. Marcin Ptaszyński, student
 25. Aleksandra Radwańska, student

TERMINY POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU W ROKU AKADEMICKIM 2020/21

w trakcie ustaleń

 

 

Undefined