You are here

Wizyta studentów w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

W dniu 12 maja 2023 studenci III roku kierunku biologia odwiedzili Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Dziękujemy pracownikom Muzeum za prelekcje i przekazanie wielu ciekawostek dotyczących eksponatów.

Studenci obserwowali skamieniałości ery paleozoicznej, między innymi trylobity, graptolity, ramienionogi i karbońskie skamieniałości roślin. Wśród mezozoicznych obiektów nie zabrakło odcisków stóp dinozaurów, ogromnych amonitów i wielu przedstawicieli fauny morskiej. Erę kenozoiczną reprezentowały między innymi szkielety megafauny – mamuta i nosorożca włochatego.  

 

 

Kategoria: