You are here

Warsztaty Terenowe „Podziemne relikty Getta Warszawskiego in situ & wprowadzenie do metodyki archeologii nieodległej przeszłości”

Warsztaty Terenowe „Podziemne relikty Getta Warszawskiego in situ & wprowadzenie do metodyki archeologii nieodległej przeszłości”
9 maja studenci I roku II stopnia kierunku biologia, w ramach kursu Metody badań osteologicznych, wzięli udział w warsztatach terenowych zorganizowanych i przeprowadzonych przez Profesor Annę Zalewską z Muzeum Getta Warszawskiego. Warsztaty nosiły tytuł  „Podziemne relikty Getta Warszawskiego in situ & wprowadzenie do metodyki archeologii nieodległej przeszłości”.
W ich czasie studenci mieli okazję udać się na wyeksplorowane już stanowisko archeologiczne przy ulicy Miłej 18, gdzie znajdował się Bunkier Anielewicza. Bunkier Anielewicza to nieistniejący obecnie schron, w którym w czasie powstania w getcie warszawskim ukrywali się bojowcy Żydowskiej Organizacji Bojowej. 8 maja 1943 roku zostali oni osaczeni przez Niemców i postawienie w sytuacji bez wyjścia kilkudziesięciu z nich, łącznie z dowódcą Mordechajem Anielewiczem, popełniło samobójstwo. Studenci udali się także na eksplorowane obecnie stanowisko archeologiczne przy ul, Anielewicza, gdzie mieli z kolei okazję zapoznać się z metodami i technikami stosowanymi w czasie prac terenowych.
Dziękujemy serdecznie Pani Profesor Annie Zalewskiej, która w sposób niezwykle frapujący i przejmujący wprowadziła nas w zagadnienia z zakresu archeologii współczesności i zaprezentowała ślady codziennego funkcjonowania ludzi w getcie warszawskim. To doświadczenie pozwoliło nam na unaocznienie jak wiele elementów składa się na całościowy obraz funkcjonowania ludzi w określonych warunkach i określonym środowisku!
Dziękujemy Także Pani Hannie Wróblewskiej, Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego, która przychylnym okiem spojrzała na pomysł organizacji warsztatów terenowych!

 

 

Kategoria: