You are here

Reprezentacja WBNS na Dniu Otwartym UKSW

W sobotę 15 kwietnia 2023 r. mieliśmy okazję wziąć udział w wydarzeniu "Dzień Otwarty UKSW".
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku reprezentowały trzy koła naukowe: Koło Biologów Terenowych, Koło Biologii Człowieka oraz Koło Biologii Molekularnej. Każde z tych kół miało możliwość zaprezentowania swoich działań.
Serdecznie dziękujemy naszym studentom oraz pracownikom za obecność oraz pomoc potencjalnym kandydatom na studia w wyborze kierunku studiów.

 

Kategoria: