You are here

PKA - ocena kierunku Inżynieria Środowiska

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dniu 6.04.2023 r. Uchwałą 212/2023 stwierdza, że proces kształcenia studentów na kierunku Inżynieria Środowiska I i II stopnia umożliwia osiągniecie efektów uczenia się.

Tym samym wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego zostały spełnione, a wydana ocena jest pozytywna.

Dziękujemy studentom, którzy byli zaangażowani w cały proces związany z wizytacją PKA.

Wszystkim studentom życzymy sukcesów w nauce, odkrywanie nowych pasji oraz rozwijania swoich umiejętności. 

Kolegiem Dziekańskie.