You are here

Warsztaty dla Młodych Naukowców "Potencjał sektora wodno-ściekowego jako źródła składników biogennych"

Zaproszęnie na wartszaty skierowane jest do Młodych Naukowców pt. Potencjał sektora wodno-ściekowego jako źródła składników biogennych.
Tematyka warsztatów obejmuje zagadnienia związane z:
✔ Oddziaływaniem sektora wodno-ściekowego na środowisko,
✔ Możliwościami zamknięcia pętli w sektorze wodno-ściekowym,
✔ Potencjałem odzysku składników biogennych ze ścieków i osadów ściekowych,
✔ Sposobami zagospodarowania składników odżywczych odzyskanych ze ścieków i osadów ściekowych.

Szczegóły dotyczące warsztatów:

✔ Termin: 23 lutego 2023r., 9.00-12.00
✔ Koszt: bezpłatne
✔ Miejsce: online
✔ Ilość miejsc ograniczona
✔ Dla kogo? Dla doktorantów i studentów
✔ Rejestracja: https://www.wodogozowanie.com/rejestracja
✔ Do kiedy rejestracja? Rejestracji można dokonywać do 20 lutego 2023 r.

Warsztaty organizowane w ramach projektu wodoGOZowanie w praktyce – opracowanie kompleksowych rozwiązań odzysku wody i podnoszenie świadomości o kluczowej roli wody w procesie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) korzysta z dofinansowania o wartości 270 000 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest wzmocnienie transformacji w kierunku GOZ w zakresie cyrkularnego gospodarowania zasobami wodnymi.