You are here

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria środowiska

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do udziału w rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria środowiska:
- rozpoczęcie studiów już w lutym 2023 r.
- czas trwania 1,5-roku
- studia o profilu praktycznym
- uzyskanie tytułu magistra inżyniera
- plan zajęć dostosowany do osób pracujących

Start rejestracji na studia 13 stycznia 2023 r., ostatni dzień rejestracji 7 lutego 2023 r.

Student zdobywa wiedzę min. z zakresu:
- projektowania, realizowania i utrzymania sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, wentylacyjnych;
- wykonawstwa i eksploatacji instalacji inżynieryjnych w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, gazowej.


Więcej szczegółów na:
https://uksw.edu.pl/studiuj-z-nami-inzynierie-srodowiska/
https://rekrutacja.uksw.edu.pl/inzynieria-srodowisko

 

Rekrutacja WBNS inżynier

Kategoria: