You are here

Projekt "Wiem, potrafię, działam" - informacje oraz zaproszenie do uczestnictwa

Zapraszamy na 6 edycję bezpłatnych zajęć prowadzonych w formie kreatywnych warsztatów, połączonych z pakietem indywidualnych konsultacji z Doradcą Zawodowym (zajęcia jak też konsultacje będą prowadzone w formie on-line).

Zajęcia skierowane są do studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych).
Udział w zajęciach jest bezpłatny i będą one realizowane na zasadach fakultatywnych przedmiotów ogólnouczelnianych z możliwością uzyskania 3 - 4 pkt ECTS.

 

Do wyboru pięć zakresów tematycznych (można wybrać tylko jedne zajęcia):

  • ABC własnego biznesu (CSDZ-ABK-ABC),
  • Biznesplan, kreowanie wizerunku i budowanie marki (CSDZ-ABK-BWM),
  • Negocjacje i savoir vivre w biznesie (CSDZ-ABK-NSV),
  • Zarządzanie sobą w czasie i adaptacja do zmian (CSDZ-ABK-ZCZ),
  • Skuteczna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i twórcze rozwiązywanie problemów (CSDZ-ABK-KKP).

W tej edycji proponujemy 3 grupy zajęciowe dla każdego przedmiotu, prowadzone w różnych godzinach (warunkiem utworzenia grupy jest zarejestrowanie się na zajęcia minimum czterech osób).
 

!uruchomiona zostanie rejestracja dodatkowa! więcej informacji na profilu FB Biura Karier https://www.facebook.com/BK.UKSW/