You are here

Nagroda Słoneczniki 2022 r. za projekt Uniwersytet Młodego Badacza

W dniu 12 września 2022 r. Fundacja Rozwoju Uniwesytetu Kardynała Stefana WYszyńskiego otrzymała Nagrodę Rodziców Słoneczniki 2022 za organizacje projektu Uniwersytet Młodego Badacza.

Dziękujemy za zangażowanie w projekt dr hab. Małgorzacie Wszelakiej-Rylik, prof. ucz. oraz dr Maciejowi Fuszarze za przygotowanie interesujących spotkań.

 

 

Kategoria: