You are here

Podnoszenie jakości kształcenia - Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) to ogólnopolski system opisujący i porządkujący kwalifikacje w jednym rejestrze. W systemie ZSK określa się zasady i standardy potwierdzania funkcjonujących w nim kwalifikacji, daje to wysoką gwarancje jakość certyfikatów zawodowych wydawanych w ramach systemu. 

 

 

Dziękujemy za zangażowanie ekspertom z Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku:

prof. dr hab. Marian Sułek,

dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik, prof.ucz.,

dr inż. Agnieszka Poniatowska,

dr inż. Bartłomiej Macherzyński,

dr inż. Dominik Wojewódka,

oraz dr inż. Anna Matuszewska z Centrum Ekologii i Ekofilozofii WFCh UKSW.

 

Więcej informacji - POBIERZ 

 

Kategoria: