You are here

Wyjazd do Białegostoku studentów WBNS I i II roku kierunku Inżynieria Środowiska

 

W czerwcu studenci WBNS I i II roku kierunku Inżynieria Środowiska pod opieką dr hab. Małgorzaty Wszelakiej-Rylik, prof. ucz. oraz dr inż. Agnieszki Poniatowskiej w ramach zajęć terenowych uczestniczyli w wyjeździe do obiektów inżynierii środowiska na przepiękne Podlasie.


Reportaż z odbytej podróży:
Pierwszego dnia odwiedziliśmy zakład termicznego przetwarzania odpadów komunalnych przy ul. Andersa w Białymstoku. Mieliśmy okazję prześledzić cały proces termicznej obróbki odpadów, łącznie z zajrzeniem w głąb pieca przetwarzającego odpady. 
Kolejnym punktem zwiedzania był Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku. Zakład ten przetwarza rocznie około 120 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych. Dzięki zastosowanej technologii możliwe jest wytworzenie rocznie ok. 43 tys. MWh energii elektrycznej oraz ok. 360 tys. GJ energii cieplnej, która trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Następnie pojechaliśmy do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach,  gdzie znajduje się kompostownia, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, pola składowe, linia do rozbiórki elektroodpadów oraz sortownia odpadów. W tym zakładzie mieliśmy okazję zapoznać się z działaniem różnego rodzaju sorterów miedzy innymi z pracującymi tu kilkunastoma separatorami optycznymi.
Po wizytach udaliśmy się do przepięknego miejsca noclegu w miejscowości Poczopek, przy stadninie koni, w Puszczy Knyszyńskiej, gdzie praktycznie bez zasięgu Internetu mogliśmy rozkoszować się piękną podlaską przyrodą.
W kolejnym dniu wizytowaliśmy dwie stacje uzdatniania wody - jedna była ujęciem wody powierzchniowej z pobliskiej rzeki Supraśl. Druga stacja ujmuje wody głębinowe. Mieliśmy okazję napić się wody prosto z instalacji do uzdatniania wody. 
Wieczorem mieliśmy ognisko, gdzie podczas śpiewów przy gitarze i rechocie żab z pobliskiego stawu mogliśmy się zintegrować.
Ostatniego dnia pojechaliśmy do Oczyszczalni Ścieków, gdzie wysłuchaliśmy bardzo ciekawego wykładu, a następnie obejrzeliśmy cały ciąg technologiczny oczyszczalni razem z instalacjami do przetwarzania osadów ściekowych w procesie fermentacji z produkcją energii elektrycznej i cieplnej.
Końcowym punktem naszego wyjazdu była wizyta w zakładzie Nibe-Biawar Sp. z o.o. w Białymstoku, gdzie zapoznaliśmy się z produkcją pomp ciepła Nibe, wymienników i ogrzewaczy, kotłów peletowych Pellux i kolektorów słonecznych.
 
Pełna fotorelacja na https://www.facebook.com/wbns.uksw
 
Inżynieria Środowiska UKSW
Kategoria: