You are here

Zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków i Laboratorium Zakładowego G.P.K. „EKO-BABICE” Sp. z o.o.

W maju studenci WBNS pod opieką dr Anny Linkiewicz, w ramach zajęć praktycznych z biotechnologii (biotechnologia w ochronie środowiska), uczestniczyli  w zwiedzaniu Oczyszczalni Ścieków i Laboratorium Zakładowego G.P.K. „EKO-BABICE” Sp. z o.o w Starych Babicach. Studenci mieli możliwość dowiedzenia się więcej na temat procesów biologicznego oczyszczania ścieków, wykorzystania mikroorganizmów w tych działaniach z uwzględnieniem omówienia metody osadu czynnego, procesów prowadzących do uzyskania wody o czystości umożliwiającej rozprowadzenie na teren KPN, oraz wykorzystania pozostałych po oczyszczeniu osadów do produkcji nawozów.
 
 
oczyszczalnia ścieków
 
Kategoria: