You are here

Studenci WBNS na Funeraliach Lednicko-Gnieźnieńskich

W dniach 18-19 maja 2022 Studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Biologów Człowieka wzięli udział w 22 Funeraliach Lednicko-Gnieźnieńskich, które odbyły się w Gnieźnie. Funeralia to cykliczna Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Temat tegorocznych Funeraliów koncentrował się wokół grobu jako przedmiotu badań interdyscyplinarnych. Komitet Organizacyjny Konferencji zaakceptował oba nadesłane przez Naszych Studentów abstrakty. Dzięki temu Studenci po raz pierwszy mogli zaprezentować wyniki swoich prac na „dorosłej” konferencji antropologicznej. Pierwszą z nich stanowił referat, w którym Benita, Marta, Patryk i Kasia przedstawili możliwości zastosowania równań regresji liniowej do rekonstrukcji długości kości udowej, która  następnie wykorzystywana została do odtworzenia przyżyciowej wysokości ciała zmarłych. Drugą pracą była prezentacja posterowa przygotowana przez Veronikę, Jakuba i Anię, w której zaprezentowany został przypadek zmarłej z zaawansowaną osteomalacją, czyli schorzeniem wynikającym z niedostatecznej mineralizacji tkanki kostnej. 
Obie prace zostały przygotowane we współpracy z Opiekunką Koła dr Justyną Marchewka-Długońską i dr hab. Alicją Budnik, Kierownikiem Zakładu Biologii Człowieka UKSW. 
Udział w projekcie był możliwy dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Panią Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia UKSW. 
Gratulujemy!
 
wbns biologia człowieka
 
 
 
Kategoria: