You are here

Współpraca WBNS z Wydziałem Biologii Uniwersytetu w Erewaniu (Armenia)

W roku 2016, z inicjatywy Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW, Uczelnia podpisała umowę o współpracy z Wydziałem Biologii Państwowego Uniwersytetu w Erewaniu. 
 
Celem współpracy jest realizacja wspólnych projektów naukowo-badawczych, wymiana studentów i kadry naukowej pomiędzy jednostkami. Kooperacja dotyczy m.in. zagadnień związanych z bioróżnorodnością, biologią molekularną i biotechnologią. Dla zapoczątkowania realizacji tego projektu Wydziały obu Uniwersytetów wystąpiły w roku 2018 o przyznanie grantu Erasmus i uzyskały takie finansowanie na lata 2018-2021. W ramach tej umowy w roku 2018 przyjechała do Warszawy z serią wykładów dr Anna Karapetyan, a do Armenii wyjechali w roku 2019 prof. dr hab. Krzysztof Turlejski (kierownik grantu) i dr hab. Piotr Ceryngier, prof. ucz. Wyjazd ten umożliwił nie tylko wymianę wykładowców między obu Wydziałami, ale i zapoczątkowanie współpracy naukowej w dziedzinie badania bioróżnorodności bezkręgowców Armenii. 
 
Z początkiem semestru letniego r. a. 2021/22 przyjechała do nas studentka IV roku Wydziału Biologii Uniwersytetu w Erewaniu, celem kontynuacji studiów w naszym kraju.
W kwietniu odbędzie się szereg ciekawych wykładów prowadzonych przez naukowców z Armenii, prof. Marine Arakelyan, która bada gady Armenii i dr Astghik Ghazaryan, badaczka nietoperzy. W maju planowany jest też wyjazd do Armenii dr hab. Jerzego Romanowskiego, prof. ucz., który będzie prowadził wykłady i badania terenowe. 
 
Liczymy na kontynuację współpracy z Armenią i nowe granty. W tej chwili rozwijają się wspólne badania fauny biedronek Armenii, są też nadzieje na rozwój porównawczych badań genetycznych entomofauny tego kraju. Cieszymy się, że współpraca ta dobrze się rozwija i rokuje ciekawe wyniki.
Należy dodać, że Armenia leży w strefie przejściowej, gdzie mieszają się ze sobą fauna Europy i Bliskiego Wschodu, w szczególności Turcji i Iranu. Jednocześnie górzysty teren, z wieloma dolinami oddzielonymi pasmami górskimi, sprzyja powstawaniu gatunków endemicznych. Jednocześnie jest ona słabo zbadana, toteż wiele europejskich instytucji naukowych nawiązuje współpracę z ormiańskimi badaczami, by prowadzić tam badania. Cieszymy się, że nasz Uniwersytet przyczynia się do poznania bioróżnorodności tego kraju.
 
prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
Instytut Nauk Biologicznych Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW
 
 
 
Kategoria: