You are here

Dr Justyna Marchewka-Długońska zaproszona do udziału w projekcie w Peru - Proyekto PIA MICULLA

Dr Justyna Marchewka-Długońska (Zakład Biologii Człowieka UKSW) została zaproszona przez Rafaela Mallco Huarcaya i krakowskiego bioarcheologa Łukasza Majchrzaka (Uniwersytet Jagielloński) do udziału w projekcie „Proyecto de Investigación Arqueologica en el Paisaje Cultural Arqueologico Complejo Miculla Sector A, B y D”, którego dyrektorem jest Rafael Mallco Huarcaya. Zadaniem dr Marchewki-Długońskiej była analiza anatomo-antropologiczna szczątków kostnych podjętych z kurhanów zbudowanych w I tysiącleciu p.n.e., które znajdują się na stanowisku archeologicznym Miculla. Prace archeologiczne przeprowadzone w ramach projektu Rafaela Mallco były finansowane przez Gobierno Regional de Tacna we współpracy z Consultora Arkeos Peru SAC i prócz eksploracji szczątków ludzkich obejmowały także specjalistyczne analizy ponad tysiąca zarejestrowanych na stanowisku petroglifów. Analizy materiału szkieletowego podjętego w ramach projektu rzucą światło na zwyczaje pogrzebowe prekolumbijskich mieszkańców Andów Południowych. W pracach brała udział także  praktykantka Pani Doktor, Karina Woźniak – studentka Uniwersytetu Łódzkiego. Udział członków ekspedycji z Polski finansowany był z ich środków finansowych.
 

Więcej zdjęć na https://www.facebook.com/wbns.uksw/

 

 

 

 

Kategoria: