You are here

Decyzja nr 20/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie godzin rektorskich w dniu 3 listopada 2021 roku

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że decyzją Nr 20/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie godzin rektorskich w dniu 3 listopada 2021 roku uprzejmie informujemy, że w związku z Mszą Świętą za zmarłych pracowników i studentów UKSW, w dniu 3 listopada 2021 r. od godziny 11:00 do godziny 14:00 obowiązują godziny rektorskie.

Zgodnie z tradycją lat ubiegłych chcemy wspomnieć naszych zmarłych pracowników, doktorantów i studentów oraz wznieść do Dobrego Boga nasze wołanie o ich Zbawienie.

 

Msza świeta, odbędzie się 3 listopada 2021 roku o godz. 12:00 w kościele bielańskim Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Dewajtis 3.