You are here

„Ekologiczny Transport Przyszłości” - studia podyplomowe na Wydziale Społeczno - Ekonomicznym

Studia będą prowadzone w systemie niestacjonarnym, z wykorzystaniem elementów zdalnego nauczania i elektronicznych zasobów portali edukacyjnych, w ciągu dwóch semestrów w wymiarze 310 godzin (zjazdy odbywają się w systemie weekendowym).Studia będą prowadzone w systemie niestacjonarnym, z wykorzystaniem elementów zdalnego nauczania i elektronicznych zasobów portali edukacyjnych, w ciągu dwóch semestrów w wymiarze 310 godzin (zjazdy odbywają się w systemie weekendowym).Studia Podyplomowe z zakresu elektromobilności przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) oraz drugiego stopnia (studiów magisterskich). Pierwszeństwo w naborze będą miały osoby po studiach technicznych lub związanych zawodowo z obszarem branży motoryzacyjnej.

 

Więcej informacji https://wse.uksw.edu.pl/studia/ekologiczny-transport-przyszlosci/Studia będą prowadzone w systemie niestacjonarnym, z wykorzystaniem elementów zdalnego nauczania i elektronicznych zasobów portali edukacyjnych, w ciągu dwóch semestrów w wymiarze 310 godzin (zjazdy odbywają się w systemie weekendowym).