You are here

Wyrazy współczucia Pani dr hab. Anicie Kaliszewicz, prof. ucz. z powodu śmierci Mamy

Społeczność Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW składa szczere wyrazy współczucia Pani dr hab. Anicie Kaliszewicz, prof. ucz. z powodu śmierci Mamy Eugenii. Nie jest nam łatwo znaleźć słowa pocieszenia w tak trudnym momencie dla całej Rodziny pogrążonej w smutku i żałobie. Prosimy o przyjęcie wyrazów wsparcia i otuchy. Zapewniamy o pamięci modlitewnej, ponieważ wiara w Chrystusa Zmartwychwstałego i Miłosiernego Boga daje nam niewzruszoną nadzieję na życie wieczne i spotkanie się kiedyś po tamtej stronie życia.

Z wyrazami żalu i szczerego współczucia
Kolegium Dziekańskie wraz z całą wspólnotą Wydziału

Kategoria: