You are here

Spotkanie Studenckiego Naukowego Koła Biologów Człowieka - 4 październik 2021 r.

Zapraszamy na pierwsze spotkanie Studenckiego Naukowego Koła Biologów Człowieka: 4.10.2021 (poniedziałek), g. 17:00, MsTeams (Zespół Koło Biologów Człowieka): https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a909493d9c24841808d1c0b5c1fb62c2a%40thread.tacv2/conversations?groupId=219587e2-7333-41a4-988f-1933c8abc6cd&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3