You are here

Gratulacje z okazji nadania tytułu profesora dla Pani dr hab. Justyny Nowakowskiej, prof ucz.

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że w dniu 27 lipca 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Pani dr hab. Justynie Nowakowskiej, prof. ucz. tytuł naukowy profesora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne.
 
Pani Profesor składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.
 
Kolegium Dziekańskie i Społeczność Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku
Kategoria: