You are here

Solarny chodnik w Barcelonie

Chodnik ma powierzchnię 50m2, wytwarzać będzie energię elektryczną na Plaça de les Glòries. Ma generować 7560 kWh na rok, odpowiada to rocznemu zużyciu energii w trzech domach. Chodnik zawiera odporne szkło antypoślizgowe oraz moduły fotowoltaiczne z okablowaniem.

Miasto przeznaczyło 30 tysięcy euro na realizację inwestycji , natomiast resztę kosztów pokrył producent instalacji.

Po sześciu miesiącach funkcjonowania instalacji zostanie oceniona opłacalność inwestycji. Ocenie podlegać będzie między innymi  stopień zużycia paneli, a także podatność na zarysowania i zniszczenie instalacji.

Aktualnie większość energii produkowanej w Hiszpanii pochodzi z dużych instalacji , które zlokalizowane są daleko od skupisk ludności. Hiszpania obecnie znajduje się na 11 miejscu na świecie pod względem mocy zainstalowanych w fotowoltaice (ok.11GW).

Hiszpania złożyła wniosek do Komisji Europejskiej o włączenie do planów klimatycznych na 2050 rok przejście w 100% na energię pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych.

 

 

 

 

Bibliografia:

https://swiatoze.pl/barcelona-ekologiczne-miasto-z-solarnym-chodnikiem/

https://globenergia.pl/w-barcelonie-powstanie-chodnik-fotowoltaiczny/

https://klimat.rp.pl/technologie/7465-hiszpania-do-2050-roku-calkowicie-...

Przygotowała: Wiktoria Wierzba (studentka II roku Inżynierii Środowiska)