You are here

Ocena programowa kierunku biologia przez Polską Komisję Akredytacyjną

Na podstawie art. 245 ust. 1 pkt 2 w zw. Z art. 258 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z opinią zespołu nauk ścisłych i przyrodniczych, raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni w sprawie oceny programowej kierunku biologia prowadzącego na UKSW na poziomie studiów I i II stopnia wydaję opinię POZYTYWNĄ.

Proces kształcenia realizowany na UKSW umożliwia studentom kierunku biologia osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

 

 

Kategoria: