You are here

Zajęcia z prymatologiem

W dniu 11.05.2021 studenci Prymatologii mieli możliwość spotkać się z Panem Dr Kamilem Mrożkiem z Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pan Doktor przedstawił dwie prelekcje: „Badania obserwacyjne naczelnych - metody zbierania danych” i „Analiza behawioralna pawianów w warunkach polskich ogrodów zoologicznych”.