You are here

OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion)

OTEC  (Ocean Thermal Energy Conversion)

Technologia związana jest z odzyskiem energii cieplnej, która zgromadzona została w wodach oceanów. Wody oceanów pokrywają około 71% powierzchni Ziemi. Technologia polega na wykorzystaniu różnicy temperatur między wodami z głębin, a wodami powierzchniowymi. OTEC jawi się jako dość korzystne źródło energii. Jego zasoby są odnawialne. Nie produkuje zanieczyszczeń, a nawet wzbogaca ubogą odżywczo powierzchnię wody i dąży do pochłonięcia węgla. 

W tym celu posłużono się silnikiem cieplnym, który ma na celu zmianę energii termicznej w energię mechaniczną lub elektryczną.

Technologia nie zawiera żadnych kosztów i komplikacji wynikających ze sztucznych systemów magazynowania energii.

Proces OTEC :

 OTEC wykorzystuje ciepłą wodę powierzchniową oceanu o temperaturze około 25 ° C (77 ° F) do odparowania płynu roboczego, który ma niską temperaturę wrzenia, takiego jak amoniak. Para rozpręża się i obraca turbinę połączoną z generatorem w celu wytwarzania energii elektrycznej. Para jest następnie chłodzona wodą morską, która została wypompowana z głębszej warstwy oceanu, gdzie temperatura wynosi około 5 ° C (41 ° F). To skrapla płyn roboczy z powrotem w ciecz, dzięki czemu można go ponownie wykorzystać. Jest to ciągły cykl wytwarzania energii elektrycznej.

Wymagania:

Różnica temperatur między wodami głębinowymi, a powierzchniowymi to 20 stopni Celsjusza, wyspiarskie lokalizacje, batymetria dna, woda oceaniczna najlepiej na głębokości poniżej 1000 metrów.

 

Projekty:

W Bellefontaine na Martynice, Francja w 2014 roku zaprojektowano elektrownie lądową  OTEC o statusie zainstalowanej mocy 20,7MW koszty inwestycji oszacowano na ok.183 miliony dolarów. Szacuje się, że roczna emisja CO2 wyniesie 80 892 ton.  Elektrownia miała zostać oddana do użytku w 2020 roku.

Źródło: http://otecnews.org

 

Puerto Rico , w 2020 roku wniesiono wniosek o kwalifikacje do kompleksu technologii oceanicznej (PROTech). Między innymi w obiekcie ma się pojawić elektrownia OTEC ze specyfikacjami: sieć 500kW do pracy przy obciążeniu podstawowym, 2 moduły instalacji – aby zapewnić bezpieczeństwo zasilania, płyn roboczy z wyłączeniem CFC- wysoki wskaźnik potencjału niszczenia ozonu.

Produkty synergiczne:

- chłodzenie- zimna woda może zostać wykorzystana w systemach klimatyzacyjnych lub chłodniczych

-  słodka woda – jest produktem ubocznym, mała hybryda OTEC o mocy 1 MW może wyprodukować blisko 4500 metrów sześciennych świeżej wody dziennie, wystarcza to na zaopatrzenie 20 tys. populacji w słodką wodę.

 

Źródła:

https://www.cire.pl/item,120673,2,0,0,0,0,0,nowoczesne-technologie-w-energetyce-wodnej.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/OTEC

http://otecnews.org/what-is-otec/

https://www.akuoenergy.com/en/nemo

 

Przygotowała: Wiktoria Wierzba (studentka II roku Inżynierii Środowiska)