You are here

Kierunek Biologia

Studia I stopnia (licencjackie) - kierunek Biologia


Limit miejsc: 70

Opis studiów

Kierunek Biologii łączy w sobie tematykę z zakresu biologii środowiskowej, biologii molekularnej i biologii człowieka. Zapewniamy zajęcia w wysoko wyspecjalizowanych laboratoriach, a także umożliwiamy zdobycie wiedzy praktycznej podczas zajęć terenowych.

Dla kogo ten kierunek?

Fascynujesz się przyrodą i środowiskiem, chcesz zdobyć szeroką wiedzę biologiczną z zakresu biologii człowieka i biologii molekularnej oraz szeroko pojętej biologii środowiskowej. Jeśli chcesz poznać mechanizmy i prawa rządzące różnymi procesami zachodzącymi na wszystkich poziomach organizacji życia, to ten kierunek jest idealny właśnie dla Ciebie.

Praca po studiach:

Kończąc studia na kierunku Biologia zdobywasz kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w specjalistycznych laboratoriach badawczych i kontrolnych, prowadzących badania materiału biologicznego, w jednostkach naukowobadawczych, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych; na uczelniach wyższych czy w instytutach badawczych.

Główne przedmioty

 • Botanika,
 • Fizjologia zwierząt i roślin,
 • Ekologia
 • Mikrobiologia, podstawy biotechnologii,
 • Genetyka, 
 • Biologia molekularna
 • Biologia człowieka,
 • Antropologia fizyczna
 • Więcej informacji na temat przedmiotów realizowanych w danym toku studiów dostępne jest https://wbns.uksw.edu.pl/pl/program-studiow

Zasady przyjęć - wymagane przedmioty na maturze

 • język obcy nowożytny - część pisemna
 • przedmiot do wyboru*

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, matematyka, informatyka, fizyka , chemia, geografia.

 

 

Studia II stopnia (magisterskie) - kierunek Biologia


Limit miejsc: 35

Opis studiów

Kierunek przeznaczony dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku Biologia. Ukończenie studiów wiąże się z uzyskaniem tytułu magistra biologii w następujących ścieżkach kształcenia:

 • Biologia człowieka - jedyna w Warszawie!

Potrafisz wyjaśniać i opisywać zróżnicowanie budowy i zachowań człowieka w czasie i w przestrzeni oraz złożone reguły funkcjonowania człowieka w społeczeństwie.

 • Biologia środowiska i molekularna - połączenie dwóch scieżek w jednym.

Znasz powiązania środowiska z przyrodą ożywioną i interpretujesz zjawiska oraz czynniki wpływające na funkcjonowanie ekosystemów.
Zdobywasz wiedzę z różnych dziedzin biologii z wykorzystaniem metod biologii molekularnej w medycynie,  w laboratoriach badawczych i analitycznych, oraz w gospodarce.

 

Undefined