You are here

Kierunek/Biologia

 

Studia I stopnia (licencjackie-stacjonarne) - Biologia

 

Orientacyjny limit miejsc

80

 

Opis studiów

Kierunek Biologii łączy w sobie tematykę z zakresu biologii środowiskowej, biologii molekularnej i biologii człowieka. Zapewniamy zajęcia w wysoko wyspecjalizowanych laboratoriach, a także umożliwiamy zdobycie wiedzy praktycznej podczas zajęć terenowych.

 

Dla kogo ten kierunek

Fascynujesz się przyrodą i środowiskiem, chcesz zdobyć szeroką wiedzę biologiczną z zakresu biologii człowieka i biologii molekularnej oraz szeroko pojętej biologii środowiskowej. Jeśli chcesz poznać mechanizmy i prawa rządzące różnymi procesami zachodzącymi na wszystkich poziomach organizacji życia, to ten kierunek jest idealny właśnie dla Ciebie.

 

Praca po studiach

Kończąc studia na kierunku Biologia zdobywasz kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w specjalistycznych laboratoriach badawczych i kontrolnych, prowadzących badania materiału biologicznego, w jednostkach naukowobadawczych, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych; na uczelniach wyższych czy w instytutach badawczych.

 

Główne przedmioty

 • Botanika,
 • Fizjologia zwierząt i roślin,
 • Ekologia
 • Mikrobiologia, podstawy biotechnologii,
 • Genetyka, 
 • Biologia molekularna
 • Biologia człowieka,
 • Antropologia fizyczna
 • Więcej informacji na temat przedmiotów realizowanych w danym toku studiów dostępne jest https://wbns.uksw.edu.pl/pl/program-studiow

Zasady przyjęć

 • Wymagane przedmioty na maturze

- język obcy nowożytny - część pisemna

- przedmiot do wyboru*

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, matematyka, informatyka, fizyka , chemia, geografia.

 

 

 

Studia II stopnia (magisterskie-stacjonarne) -Biologia

 

Orientacyjny limit miejsc

40

Opis studiów

2-letnie studia magisterskie (II stopnia) przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku Biologia. Ukończenie studiów wiąże się z uzyskaniem tytułu magistra biologii w następujących ścieżkach kształcenia:

 • Biologia człowieka - jedyny kierunek z modułem Biologia człowieka w Warszawie!

Potrafisz wyjaśniać i opisywać zróżnicowanie budowy i zachowań człowieka w czasie i w przestrzeni oraz złożone reguły funkcjonowania człowieka w społeczeństwie.

 • Biologia środowiska i molekularna - dwa moduły w jednym.

Znasz powiązania środowiska z przyrodą ożywioną i interpretujesz zjawiska oraz czynniki wpływające na funkcjonowanie ekosystemów.
Zdobywasz wiedzę z różnych dziedzin biologii z wykorzystaniem metod biologii molekularnej w medycynie,  w laboratoriach badawczych i analitycznych, oraz w gospodarce.

 

 

 

 

 

 

Undefined