You are here

"Ekonomia i zarządzanie w inżynierii środowiska" - prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski

 

 

Monografia przedstawia wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii środowiska i zasobów naturalnych oraz zarządzania środowiskowego.

Więcej informacji dostępnych jest na łamach gazety "GOSPODARKA WODNA"_POBIERZ

Monongrafia_POBIERZ