You are here

WBNS partnerem strategicznym w projekcie międzynarodowym ERASMUS+

Piastowskie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi od października 2020 roku będzie realizować dwa dwuletnie międzynarodowe projekty Erasmus+. Realizacja projektów związana jest eksperymentowaniem w nauczaniu i poszukiwaniem najlepszych form kształcenia z udziałem otoczenia społecznego. W ramach projektu odbędą się również liczne spotkania międzynarodowe i działania rozwijające zainteresowania uczniów, umiejętności językowe, naukowe i cyfrowe.
Koordynatorem pierwszego z nich - Climate Change Education jest duński University College Absalon a kolejnego Eco-systems of Open Science Schooling Wittenborg University of Applied Sciences w Amsterdamie (Holandia). 

 

Partnerem strategicznym z otoczenia społecznego jest Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW w Warszawie, pod którego patronatem i silnym wsparciem będą realizowane te dwa projekty.

Więcej informacji o projektach można znaleźć na łamach tygodnika:
https://drive.google.com/file/d/1d1yN6evmg3rPLfTif-Zw3pnMJvrxLMHN/view?usp=sharing

 

 

Kategoria: