You are here

Od dnia 16 października br. zajęcia dydaktyczne prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik na odległość

Szanowni Państwo,
zgodnie z Zarządzeniem Nr 66/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informujemy, że w dniach 16 października - 29 listopada 2020 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik na odległość w trybie synchronicznym (Microsoft Teams).

Zajęcia będą odbywać się według planu zajęć.

Wykładowcy na zajęciach przedstawią Państwu informację o sposobie ich realizacji.