You are here

Czy Fusarium circinatum będzie wkrótce zagrożeniem dla polskich lasów?

 

Powszechnie bytujący na sosnach patogen F. circinatum jest główną przyczyną zamierania wielu drzewostanów sosnowych na południu Europy, głównie w Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech i Grecji. W lipcu br. w czasopiśmie Forests ukazała się wieloautorska praca naukowa przy udziale prof. UKSW dr hab. Justyny Nowakowskiej pt. "Global Geographic Distribution and Host Range of Fusarium circinatum, the Causal Agent of Pine Pitch Canker", w której opisano charakterystykę tego groźnego patogena kwarantannowego wywołującego raka sosny, oraz przedstawiono scenariusz pojawienia się tego gatunku w lasach środkowej i północnej Europy w dobie zmian klimatycznych.

Artykuł można przeczytać pod linkiem https://www.mdpi.com/1999-4907/11/7/724/pdf