You are here

Health Assessment and Genetic Structure of Monumental Norway Spruce Trees during A Bark Beetle (Ips typographus L.) Outbreak in the Białowieża Forest District, Poland

Szanowni Państwo,
zachęcamy do lektury  artykułu, który ukazał się w  Forests, gdzie współautorem jest Pani dr hab. Justyna Nowakowska, prof. UKSW.
Tematem artykułu jest ocena stanu zdrowotnego i puli genowej świerków pomnikowych (ponad 200-letnich) w Nadleśnictwie Białowieża na podstawie analiz obrazów multipspektralnych oraz danych genetycznych.

Artykuł do pobrania - POBIERZ

Kategoria: