You are here

Error message

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/wbns/public_html/includes/file.phar.inc).

Wypożyczanie książek ze zbiorów biblioteki UKSW

Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Czytelników, z przyjemnością informujemy, że Biblioteka Główna od 11 maja 2020 r. oferuje możliwość wypożyczania i zwrotów materiałów bibliotecznych. Obsługa Czytelników będzie odbywała się w ograniczonej formie według procedur bezpieczeństwa zaakceptowanych przez Władze Uczelni, które będą obowiązywały do odwołania. Jednocześnie informujemy, że do czasu przywrócenia przez Władze UKSW standardowej funkcjonalności Wypożyczalni Biblioteki termin zwrotu wypożyczonych książek będzie nadal sukcesywnie przedłużany, a opłaty za ew. przetrzymania nie będą naliczane za okres, w którym Wypożyczalnia Biblioteki Głównej nie będzie czynna w pełnym zakresie. Wypożyczenia i zwroty będą prowadzone wyłącznie w Kampusie Dewajtis od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 14.00. Uruchamiana obecnie usługa wypożyczeń oraz zwrotów, będzie obejmowała tylko materiały ze zbiorów Biblioteki Głównej dopuszczone do wypożyczania na zewnątrz ze statusem „dostępny”. W przypadku uruchomienia podobnej usługi przez poszczególne biblioteki wydziałowe zostanie opublikowany osobny komunikat. Zwrotom będą podlegały wyłącznie materiały ze zbiorów Biblioteki Głównej na Dewajtis (także te które zostały wypożyczone w Filii BG na Wóycickiego). Realizacja wypożyczeń i zwrotów będzie odbywała się bez możliwości wejścia Czytelników do budynków Uniwersytetu. Wypożyczenia i zwroty będą przyjmowane poprzez wskazane okno znajdujące się na południowym patio (od strony wschodniej Nowego Gmachu – naprzeciwko boiska szkolnego). Odbiór materiałów będzie możliwy w godzinach 10.00 – 14.00 po otrzymaniu drogą mailową potwierdzenia realizacji złożonego zamówienia. Czytelnicy oraz pracownicy Biblioteki Głównej są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących zachowania reżimu sanitarnego wydawanych przez Władze Państwowe i Uczelniane. W szczególności dotyczy to zachowania bezpiecznego odstępu (1,5 metra od innej osoby) oraz posiadania założonej maseczki ochronnej oraz rękawiczek. Po podejściu do wyznaczonego okna, Czytelnik poda legitymację lub kartę dostępu i będzie oczekiwał na zamówione materiały w wyznaczonym miejscu. Pełna procedura wypożyczania i zwrotów materiałów bibliotecznych w okresie występowania pandemii COVID-19.pdf - https://biblioteka.uksw.edu.pl/sites/default/files/0161-3-2-2020-Procedura_wypozyczania_i_zwrotow_ksiazek_BGUKSW_okresie_wystepowania_pandemi_COVID-19.pdf Jednocześnie informujemy, że od dnia 11 maja br. usługa skanowania materiałów bibliotecznych ulega ograniczeniu. Zamówienia na skany fragmentów materiałów bibliotecznych będą realizowane wyłącznie: Na materiały znajdujące się fizycznie w Bibliotece Głównej na Dewajtis, których nie można wypożyczyć (status „tylko na miejscu” z wyłączeniem tzw. zbiorów specjalnych oraz publikacji wydanych przed rokiem 1950). Dla osób zamieszkałych poza terenem m. st. Warszawy (na podstawie miejsca zamieszkania podanego przez Czytelnika w systemie USOS). Dla pracowników UKSW prowadzących zdalne nauczanie - w ramach dozwolonego użytku dydaktycznego (art. 27 i 27.1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.). Dla bibliotek krajowych i zagranicznych w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej. Zasady zamawiania i skanowania materiałów bibliotecznych - https://biblioteka.uksw.edu.pl/pl/node/1122 W szczególnych przypadkach decyzję o wykonaniu usługi podejmie Dyrektor Biblioteki Głównej lub osoba przez niego upoważniona. Istotne zmiany dotyczące korzystania z usług Biblioteki Głównej będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej BG oraz przesyłane mailingiem UKSW. Zespół Biblioteki Głównej UKSW