You are here

Decyzja Nr 7/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia UKSW z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Decyzja Nr 7/2020 w sprawie zaliczania zajęć i przeprowadzania egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację PLIK