You are here

Praktyki

Dokumenty praktykanta

Student samodzielnie pobiera dokumenty i po ich uzupełnieniu danymi, przekazuje pełnomocnikowi ds. praktyk celem uzyskania ich zatwierdzenia.

 

Dokumenty kierujące (instytucja przyjmująca na praktykę określa, które są wymagane):

  • Skierowanie - POBIERZ 
  • Porozumienie indywidualne wypełniamy w 3 egzeplarzach dla każdej ze stron - POBIERZ
  • Ubezpieczenie NNW - POBIERZ

 

Dokumenty rozliczające:

  • Sprawozdanie z przebiegu praktyki  - POBIERZ
  • Karta praktykanta:

Biologia - POBIERZ

 

Inżynieria Środowiska

Dotyczy studentów ropoczynających naukę od r. a. 2019/20 

- I stopień - POBIERZ

- II stopień - POBIERZ

Dotyczy studentów ropoczynających naukę od r. a. 2022/23 

- I stopień - POBIERZ 

- II stopień - POBIERZ

Dokumentami rozliczającymi praktyki są:

  • sprawozdanie z przebiegu praktyki
  • karta praktykanta

 

Pełnomocnicy ds. praktyk:

  • dr Paweł Rusin - biologia
  • dr inż. Bartłomiej Macherzyński - inżynieria środowiska

Znalezione obrazy dla zapytania: fotki dla praktyk

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zarządzenie Nr 16/2022 Rektora UKSW z dnia 11 marca 2022 r. zmieniąjące Zarządzenie Nr 8/2022 w sprawie Regulaminu praktyk studenckich.

 

Polish