You are here

Bezpłatna usługa skanowania wybranych fragmentów materiałów ze zbiorów Biblioteki Głównej.

 

Zespół Bibliotek Głównej UKSW uruchomił usługę bezpłatnego skanowania wybranych fragmentów materiałów ze zbiorów Biblioteki Głównej.

Usługa jest skierowana do wszystkich studentów, doktorantów i pracowników UKSW.

Zamówieniu podlegają pojedyncze fragmenty (rozdziały) z książek oraz artykuły z czasopism znajdujących się w magazynie Biblioteki Głównej na Dewajtis oraz materiały z Czytelni Głównej i Czytelni Czasopism Bieżących. Jednorazowo można złożyć zamówienie na jeden fragment z danej książki lub czasopisma.

Usługa nie obejmuje skanowania materiałów: wydanych przed 1950 r., zbiorów specjalnych (w tym prac dyplomowych), publikacji zawierających wyraźne zastrzeżenie niepozwalające na kopiowanie całości lub części. Biblioteka ma prawo odmówić wykonania skanów materiałów znajdujących się z złym stanie.

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza znajdującego się na stronie Biblioteki Głównej (https://biblioteka.uksw.edu.pl/pl/node/1120) - należy podać imię, nazwisko, nr albumu LUB jednostkę UKSW oraz mail zwrotny (zgodny z tym podanym w USOSWeb). Ponadto zgłoszenie musi zawierać dokładne dane bibliograficzne zamawianego fragmentu.