You are here

ELS'a przedłużona ważność do 31 maja 2020 r.

 

Drodzy Studenci,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
12 marca 2020 r.Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność 
została potwierdzona w pierwszym  semestrze roku akademickiego 
2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja  2020 r., bez konieczności 
potwierdzenia ich ważności  przez aktualizację danych w układzie 
elektronicznym oraz umieszczenie hologramu.