You are here

Gratulacje dla stypendystów MNiSW

 
Troje studentów UKSW otrzymało stypendia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2019/2020.
 
Szczególne gratulacje dla Pana Łukasz Subramanian studenta kierunku Psycholgii oraz Biologii, który znalazł się w grupie 500 najlepszych studentów polskich uczelni.
 
Pozostałym studentom Panu Michał Sękowski (student psychologii) oraz Jakub Woreta (student archeologii)  serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia i dalszych sukcsów w nauce. 
 
Kategoria: