You are here

Konferencja dla młodych naukowców, prowadzących badania w zakresie nauk przyrodniczych

Konferencja dla młodych naukowców, prowadzących badania w zakresie nauk przyrodniczych. Wirtualny (on-line) charakter wydarzenia pozwala na ograniczenie kosztów uczestnictwa, oraz nie wymaga od młodych ludzi, którzy często łączą studia z pracą lub innymi obowiązkami, dalekiej podróży i włączenia w naukową dyskusję o określonej porze dnia.

Planowane są również warsztaty z pisania abstraktów.
Więcej szczegółów na mlodziprzyrodnicy.com.
Konferencja dla młodych naukowców, prowadzących badania w zakresie nauk przyrodniczych. Wirtualny (on-line) charakter wydarzenia pozwala na ograniczenie kosztów uczestnictwa, oraz nie wymaga od młodych ludzi, którzy często łączą studia z pracą lub innymi obowiązkami, dalekiej podróży i włączenia w naukową dyskusję o określonej porze dnia.
Planowane są również warsztaty z pisania abstraktów.
Więcej szczegółów na mlodziprzyrodnicy.com.