You are here

Wizyta studyjna w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji w Warszawie

Wizyta studyjna w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji w Warszawie

W ramach zajęć z Biologii molekularnej w sądownictwie, studenci czwartego roku WBNS odbyli w dniu 14.01.2020 r. wizytę studyjną w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji pod opieką dr hab. Justyny Nowakowskiej, prof. UKSW. W trakcie wizyty, zapoznaliśmy się z nowoczesnymi metodami biologii molekularnej, stosowanymi w identyfikacji materiału organicznego w badaniach sądowych i w kryminalistyce. Dodatkowo, studenci poznali metody operacyjne śledczych, stosowane we współczesnej detekcji narkotyków oraz wizualizacji śladów daktyloskopijnych ofiary i pozostawionych na miejscu zbrodni.

 

Kategoria: