You are here

Miłe pożegnanie dr hab. Andrzeja Podstolskiego, prof UKSW

Dnia 25.10.2019 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału pożegnaliśmy dr hab. Andrzeja Podstolskiego, prof UKSW odchodzącego na emeryturę.

 

Szanowny Panie profesorze,

dziękujemy za wspólne lata pracy i życzymy aktywnej, pełnej pasji emerytury :)