You are here

Powołanie Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych


Decyzją Nr 82/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. dr hab. Jacek Tomczyk, prof. UKSW został powołany na funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku.

 

Kategoria: