You are here

Przedstawiciel WBNS w projekcie "The Unteachables" w programie Erasmus+

W ramach międzynarodowego projektu "The Unteachables" w programie Erasmus+ w dniach 9-13 września odbyło się spotkanie partnerów z Danii, Islandii, Włoch, Hiszpanii oraz Słowenii w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, które było gospodarzem wydarzenia.

Na spotkaniu studenci oraz pracownicy naukowi poszczególnych instytucji, w tym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dokonali rocznego podsumowania wypracowanych rezultatów oraz osiągniętych efektów dotyczących m.in. profilowania tzw. unteachables jak również określili elemetny skutecznych strategii uczenia się dzisiejszych nastolatków, pozwalające na przekierowanie uczniów w tzw. learnables. Przedyskutowanie wyników w szerokim kontekście międzynarodowego doświadczenia pozwoliło na wypracowanie ram do eksperymentowania i tworzenia innowacyjnych lekcji i ich elementów, testowania i ewaluacji, które będą przedmiotem kilkumiesięcznego okresu implementacji w szkołach partnerskich jak LO im. A. Mickiewicza w Piastowie, LO im. R. Archutowskiego w Warszwie oraz SP 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie.

Naszą instytucję reprezentowali dr Artur Baranowski - uczelniany koordynator projektu oraz studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych Marcin Bielecki oraz Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku Katarzyna Niemczak, Michał Leśkiewicz, Patryk Wojtowicz oraz Patryk Bogdański.
 

Więcej informacji na stronie projektu:https://theunteachableserasmus.blogspot.com/p/pl.html

 

Kategoria: