You are here

UKSW WBNS dla gospodarki cyrkulacyjnej

Rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński oraz Burmistrz Jarocina Pan Adam Pawlicki podpisali list intencyjny dotyczący implementacji zagadnień związanych z wprowadzeniem gospodarki cyrkulacyjnej.

Współpraca pomiędzy UKSW a Gminą Jarocin zainicjowana przez Wydział Biologii i Nauk o Środowisku dotyczy optymalizacji energetycznej oraz działań z zakresu inżynierii i ochrony środowiska. W szczególności jako priorytetowe zostały określone wspólne prace nad wdrożeniem koncepcji elektrociepłowni wykorzystującej paliwo RDF jako źródła energii. Gmina Jarocin jest jedną z najbardziej innowacyjnych miejsc na mapie Polski. Potwierdzeniem tego była zeszłoroczna nagroda podczas międzynarodowej konferencji Wex Global 2018 w kategorii „Finanse i Partnerstwo” za projekt gospodarki wodno-ściekowej czym Gmina Jarocin wyprzedziła Bank Światowy i Barcelonę.


Założenia gospodarki cyrkulacyjnej określonej jako priorytetowej w UE zostały przyjęte w 7 Ogólnym Programie działań w zakresie środowiska „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” w perspektywie do roku 2050. W odpowiedzi na to Uniwersytet uruchomił nowy kierunek na II stopniu studiów „Technologie Gospodarki Cyrkulacyjnej”. Część podejmowanych działań będzie realizowanych przez spółkę celową UKSW Tech-Inno-Med oraz Energia Jarocin Sp. z o.o.


W projekcie uczestniczył Prodziekan WBNS dr inż. Dominik Wojewódka.

 

Kategoria: